Menu Close

Kannetaan vastuumme ympäristöstä

Suomen mestaruuskilpailuille on laadittu ympäristöohjelma yhdessä Suomen Ympäristöopisto SYKLI:n kanssa

Nyrkkeilyn Suomen mestaruuskisat ovat vuosittain järjestettävä urheilutapahtuma, johon saapuu urheilijoiden lisäksi avustavaa henkilökuntaa (mm. valmentajia, lääkäreitä, talkootyöläisiä) sekä katsojia. Vuonna 2022 nyrkkeilyn SM-kisoja isännöivät Helsingin kaupunki sekä Suomen Nyrkkeilyliitto. Tapahtuma järjestetään 9.–11.12. Helsingin Urheilutalolla ja osallistujia on arvioitu saapuvan noin 200 henkilöä per päivä. Tässä ympäristöohjelmassa tarkastellaan 2022 järjestettävien SM-kisojen toteutettavia ympäristötoimia sekä mahdollisia kehityskohtia jatkoa ajatellen.

Suomen nyrkkeilyliitto ja kamppailulajiliitot (Aikido-, Judo-, Karate-, Miekkailu- ja 5-ottelu-, Paini-, Painonnosto- ja Taekwondoliitto) ovat luoneet yhteisen ympäristöohjelman vuosille 2022–2024.  Liitot edistävät toiminnassaan kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen hillintää sekä siihen liittyvissä sopeutumistoimia. Tapahtumiin laadittavat ympäristösuunnitelmat ovat osa Suomen nyrkkeilyliiton ympäristö- ja vastuullisuustyötä. Ympäristöohjelmien avulla voidaan pyrkiä ennakoimaan ja minimoimaan tapahtumissa syntyviä ympäristövaikutuksia.

Tapahtumapaikka

Tapahtumapaikkana toimii Kalliossa sijaitseva Helsingin Urheilutalo (Helsinginkatu 25, 00510), jonka hallinnoinnista vastaa Urheiluhallit Oy. Tapahtumapaikka on keskeisen sijaintinsa ansiosta myös hyvien kulkuyhteyksien varrella ja paikalle pääsee helposti julkisen liikenteen avulla. Urheiluhallit Oy:llä on käytössään Ekokompassi ympäristöjärjestelmä, jonka avulla yritys pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristövaikutuksia. SM-kisoja varten Urheilutalon tiloista on varattu käyttöön kokoustila sekä 3. kerros, joka on saavutettavissa myös esteettömästi hissillä.

Lue lisää Urheilutalon omasta ympäristöohjelmasta.

Energia

Tapahtumassa hyödynnetään Helsingin Urheilutalolta saatavaa sähköä (verkkovirtaa). Urheiluhallit Oy käyttää toiminnassaan tuulivoimalla tuotettua energiaa, joten tapahtumassa käytetty sähkö on alkuperältään hiilineutraalia. Energian säästämiseksi tiloissa suositaan LED-lamppuja sekä käyttöastetta mukailevia ilmastointilaitteita.

SM-kisojen aikana energiaa voidaan säästää käyttämällä vain tarpeellista valaistusta ja huolehtimalla ilmastoinnin toimivuudesta. Mahdollisessa lisäkalustossa tulisi suosia energiatehokkaita laitteita sekä LED-valoja. Tapahtumasta syntyvät päästöt on myös mahdollista kompensoida kokonaisenergiankulutuksen ja päästölaskennan avulla. Tällä kertaa laskentaan ei ollut riittävästi aikaa, mutta mahdollisuus kannattaa huomioida tulevissa tapahtumissa. Ensisijaisesti pyritään kuitenkin säästämään energiaa ja hyödyntämään hiilineutraaleja tuotantotapoja. Kompensoinnilla voidaan minimoida jäljelle jääneiden päästöjen vaikutus ympäristöön.

Jätehuolto

Tapahtumapaikan jätehuollossa seurataan Urheiluhallit Oy:n käyttämää Ekokompassi järjestelmää. Urheilutalon kiinteistössä kerätään sekajätteen lisäksi biojätettä, keräyspaperia, pahvia, kartonkia sekä muovia. Tilauksesta tyhjennettävät keräysastiat löytyvät myös metallille, sähkö- ja elektroniikkaromulle, paristoille ja akuille, loisteputkille sekä liuottimille. Tyhjennyksistä vastaavat pääasiassa HSY sekä L&T. Koy hoitaa loisteputkien keräyksen tarvittaessa. Tarkemmat tiedot löytyvät Urheilutalon jätehuoltosuunnitelmasta. Kiinteistön jätehuoltovastaavana toimii Markku Mäkinen.

Kattavalla kierrätyksellä voidaan osaltaan pienentää jätteistä aiheutuvaa ympäristökuormaa. Kierrätyksen edistämiseksi tapahtumapaikalla olevat keräysastiat merkitään huolellisesti ja astioita varataan riittävästi. Pantillisille pulloille hankitaan oma kierrätysastia. Käsiohjelmassa kerrotaan kierrätyksestä ja poistumistien varrelle sijoitetaan keräyslaatikon käytetyille käsiohjelmille otsikolla ”Kierrätä käsiohjelma”. Tilaisuuteen ei odoteta samanaikaisesti yli 500 osallistujaa, joten erillistä jätehuoltosuunnitelmaa ei lain puitteissa tarvitse laatia. Syklin ja Urheiluhalli Oy:n vastuuhenkilöt ovat tarkistaneet jätehuolto- ja kierrätystoimet ennen tapahtumaa. Lisää keräysastioita järjestetään tarpeen mukaan. SM-kisojen tapahtumatiloista löytyy keräysastiat seuraaville jakeille: sekajäte, muovijäte ja biojäte. Lisäksi järjestetään erilliskeräys panttipulloille sekä käsiohjelmille.

Jätehuoltoa suunniteltaessa tulee aina ensisijaisesti pyrkiä vähentämään syntyvän jätteen määrää. Tätä voidaan edistää esimerkiksi korvaamalla kertakäyttöastioita tiskattavilla tai pantillisilla ruokailuvälineillä ja välttämällä turhaa pakkausmateriaalia. Suomen Nyrkkeilyliiton tapahtumissa ei ole ilmaisjakelua, mikä pienentää osaltaan syntyvän jätteen määrää.

Urheilutalon kolmannessa kerroksessa on valmiita keräysastioita sekajätteelle, muoville ja biojätteelle (kuva 2). Tapahtuman aikana keräysastioita lisätään käytäville sekä tarjoilu- /myyntipisteiden läheisyyteen. Porrastasanteella (2. ja 3. kerrosten välissä) sijaitsevaan tuomareiden taukotilaan on kannattaa järjestää ylimääräiset keräysastiat muoville, biojätteelle ja sekajätteelle. Myyntipisteille valitaan keräysastiat tarjottavien tuotteiden ja välineiden mukaan. Vähintään biojäte-, muovinkeräys- sekä kartonginkeräysastiat on hyvä tuoda myyntipisteiden läheisyyteen

Varsinaiseen kisatilaan on kaksi kulkuväylää, joista kummatkin sijaitsevat katsomon puoleisella seinustalla. Näiden kulkuväylien läheisyyteen olisi hyvä sijoittaa keräyspisteet sekajätteelle, kartongille, muoville sekä panttipulloille. Biojäteastia voidaan lisätä jos eväiden kuljettaminen katsomoon sallitaan. Lajittelua voi selkeyttää käyttämällä eri jakeissa erivärisiä pusseja.

Suomen nyrkkeilyliiton vapaaehtoiset avustavat tapahtumapaikan siivouksessa tarpeen mukaan ja huolehtivat sisällä olevien jäteastioiden tyhjennyksestä tapahtuman aikana. Vapaaehtoisista yksi toimii tilaisuuden ympäristövastaavana. Varsinaisesta loppusiivouksesta vastaa Urheiluhallit Oy.

Lisäastiat SM-kisojen ajaksi:

  • Tarjoilu- ja myyntipisteet (jokaisella omat astiat); 1 x biojäte, 1 x muovi, 1x kartonki, 1 x sekajäte
  • Kisatilan sisäänkäynnit / käytävä (kummallakin omat astiat); 1 x sekajäte, 1 x muovi, 1 x panttipullojen keräys, 1x käsiohjelmien kierrätysastia
  • Valmentajien taukotila: 1 x biojäte, 1 x muovi, 1 x kartonki, 1 x sekajäte

Liikkuminen

Tapahtumaan osallistuvien henkilöiden liikkumisesta voi syntyä runsaasti päästöjä jos pääasiallinen liikkumistapa on yksityisautoilu. Tapahtumanjärjestäjä voi vaikuttaa liikkumisessa ja liikenteessä syntyviin päästöihin mm. tapahtumapaikan valinnalla sekä erilaisilla julkisen liikenteen käytön kannustimilla. Tapahtumapaikaksi kannattaa valita kohde, johon on mahdollista saapua myös julkisilla liikennevälineillä.

Lisäkannustimina voivat toimia etukäteen järjestetyt kuljetukset, alennetut lippuhinnat (tarjous HSL:n, tms kautta) tai tapahtumalippujen ohessa ostettavat matkaliput. Myös hyvällä viestinnällä ja ohjeistuksella voidaan kannustaa ihmisiä valitsemaan julkisen liikenne yksityisautoilun sijaan. Tällaisia ovat esimerkiksi reittikartat, pyöräilyohjeet jne. Liikkumistarvetta voidaan joissain tapahtumissa vähentää myös etäyhteyksien avulla – tällöin etälipun hinta voi olla edullisempi.

Nyrkkeilyn SM-kisojen tapahtumapaikkana toimivan Urheilutalo sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Helsingin Kalliossa. Paikalle on helppo saapua julkisilla liikennevälineillä, mikä kannustaa vähäpäästöisempään liikkumiseen. Sörnäisten metroasemalta on Urheilutalolle noin 10 minuutin kävelymatka. Lisäksi raitiovaunut 1, 3, 8 ja 9 pysähtyvät hallin läheisyydessä. Autoille alueelta löytyy ainoastaan katupysäköinti, mikä tekee julkisista liikennevälineistä entistä vaivattomamman vaihtoehdon. Tapahtumapaikalta löytyy yksi invapaikka Helsinginkatu 25:n sisäänkäynnin luota.

Tapahtumaan osallistuvat urheilijat majoittuvat Urheilutalon vieressä sijaitsevassa Scandic hotellissa. Majoituspaikan ja tapahtumapaikan välille ei tarvita erillistä kuljetusta, mikä pienentää tapahtumassa syntyvien päästöjen määrää. Tapahtumapaikalle saapuessaan urheilijat järjestävät kuljetuksensa itse. Näiden päästöjen pienentämiseksi tapahtumanjärjestäjä voi halutessaan auttaa urheilijoiden kimppakyytien organisoimisessa. Liikkumisesta syntyvät päästöt on myös mahdollista kompensoida jos tapahtumassa syntyvät päästöt kartoitetaan.

Paikalle saapuminen:

Tapahtumapaikan osoite: Helsinginkatu 25, 00510, Helsinki

Katupysäköinti
Yksi invapaikka Helsinginkatu 25:n sisäänkäynnin luona

Julkinen liikenne
Sörnäisten metroasemalta kävelee Urheilutalolle noin 10 minuutissa.
Raitiovaunut 1, 3, 8 ja 9 pysähtyvät hallin lähellä.
HSL Reittiopas

VR asemat ja reitit

Logistiikka

Tapahtumaa järjestettäessä päästöjä syntyy henkilöliikenteen lisäksi usein myös erilaisissa tavarankuljetuksissa. Logistiikkaan liittyviä päästöjä on mahdollista pienentää mm. huolellisen reittisuunnittelun avulla. Tällöin kuljetukset suunnitellaan niin, että kokonaiskilometrit jäävät mahdollisimman pieniksi ja yksittäisiä ajokeikkoja pyritään välttämään. Samalla kiinnitetään huomiota kulkuneuvojen kuljetuskapasiteettiin ja käyttöasteeseen. Täysien kuormien avulla voidaan osaltaan pienentää kuljetuksiin vaadittavia ajokilometrejä. Kuljetuksissa syntyviä päästöjä voidaan pienentää myös vähäpäästöisillä kuljetusvalinnoilla, kuten sähkö- tai biokaasuautoilla.

Tässä tapahtumassa ei ole erikseen huomioitu logistiikkaan liittyviä päästöjä, mutta yleistä liikkumisen tarvetta on onnistuttu pienentämään sijoittamalla tapahtuma-, majoitus- ja ruokailupaikat lähelle toisiaan.

Hankinnat

Hankinnoissa tulisi ensisijaisesti pyrkiä minimoimaan turhaa kulutusta ja syntyvän jätteen määrää. Tapahtumaa suunniteltaessa kannattaa pohtia mitkä ovat välttämättömiä varusteita, ja mitä voidaan vuokrata tai ostaa käytettyinä. Erilaiset ympäristömerkit ja sertifikaatit auttavat vastuullisempien valintojen teossa. Hyviä esimerkkejä esimerkiksi Ekokompassi, ISO-14001, Joutsenmerkki, EU-kukka sekä Reilun kaupan merkki.

Majoitus ja ruokailut

Majoituksen ja ruokailun yhteydessä ympäristövaikutuksia voidaan pienentää kiinnittämällä huomiota erilaisiin sertifikaatteihin ja ruoan tuotantotapoihin. Kasvipohjaiset ja sesonkia mukailevat ateriat ovat ympäristön kannalta edullisia ratkaisuja. Myös kotimainen kala on erittäin ympäristöystävällinen valinta. Muiden kalojen kohdalla kannattaa suosia MSC-merkittyjä tuotteita. Maito- ja lihavalmisteissa sekä kasviksissa voi hyödyntää luomua sekä reilun kaupan tuotteita. Jos ruokia ei valmisteta itse kannattaa erilaisia sertifikaatteja tiedustella ruokapalvelujen tarjoajilta. Yhteistyökumppaniksi kannattaa valita yritys, jonka toiminnassa painottuu vastuullisuus ja ekologisuus.

Majoitus- ja tapahtumapaikan välinen etäisyys vaikuttaa myös osaltaan kokonaispäästöihin. SM-kisoissa tapahtumanjärjestäjien sekä kilpailijoiden majoitus tapahtuu viereisessä Scandic hotellissa. Kisapaikan läheltä valittu hotelli pienentää liikkumisen tarvetta ja siirtymiset hoituvat helposti kävellen. Ruokailun osalta sekä Scandicissa että Döner Harjussa on olemassa kasvisvaihtoehtoja. Jokainen osallistuja voi vaikuttaa majoituksen ja ruokailun kokonaispäästöihin omilla valinnoillaan (energian- ja vedensäästö, ruokavalinnat jne.).

Ympäristöterveys

Ympäristöterveyden edistäminen on osa vastuullista tapahtumatoimintaa. Yleisötilaisuuksissa keskeisiä ympäristöterveyteen liittyviä toimia ovat mm. meluhaittojen ehkäiseminen, haitallisten aineiden asianmukainen käsittely sekä tapahtumapaikan hygieniasta huolehtiminen.

Yleisötapahtumien yleisestä hygieniatasoa voidaan edistää varaamalla riittävästi käsienpesupisteitä sekä käsidesiä ja tarjoamalla osallistujille hengityssuojia tarvittaessa. Meluhaitoilta vältytään parhaiten silloin, kun äänenvoimakkuus on säädetty alusta asti sopivalle tasolle. Tilaisuudessa voidaan myydä myös korvatulppia. Käytettyjä hengityssuojaimia ja korvatulppia varten kannattaa varata riittävästi keräysastioita, jotta alue ei roskaannu.

Tapahtumapaikalla tarjoiltavien ruokien ja virvokkeiden käsittelyssä sekä säilyttämisessä tulee noudattaa elintarviketurvallisuuden periaatteita. Talkootyöläisiä tulee tarvittaessa ohjeistaa elintarvike- ja hygieniakysymyksissä. Haitallisten aineiden osalta ohjeistuksia tai toimia ei tarvita, sillä tässä tapahtumassa ei käsitellä tällaisia aineita.

Viestintä

Tapahtuman tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa Suomen Nyrkkeilyliitto. Sykli toimittaa tapahtumaa varten ympäristöohjelmaan liittyvää viestintämateriaalia, kuten kierrätysohjeita ja auttaa tarvittaessa muun ympäristöviestinnän laatimisessa. Sykli käy ympäristöohjelman pääkohdat läpi tapahtuman ympäristövastaavan (vapaaehtoinen) kanssa ja laatii käsiohjelmaan maininnat keskeisistä ympäristötoimista. Käsiohjelmassa voidaan mainita esimerkiksi kierrätyksestä sekä hiilineutraalista sähköstä.